hth07Door een 6-tons midigraver wordt de bouwput uitgegraven tot de juiste aangegeven diepte. De uitkomende grond wordt naast de bouwput opgeslagen. Indien er tevens een “schone grond verklaring” aanwezig is, bestaat ook de mogelijkheid dat de grond door ons wordt afgevoerd.

 

hth08Om de indringingsweerstand van diepere bodemlagen te bepalen, wordt het gat voorgeboord met de Edelmanboor. De handboor wordt gebruikt om het sondeergat uit te boren ter voorkoming van kleef tussen de sondeerstangen en de schachtwand, dit als voorbereiding op de uiteindelijke sondering. Boringen kunnen worden uitgevoerd tot 3 meter diep.

 

hth09In hoofdlijnen bestaat het sondeerapparaat uit een meetlichaam, een sondeerstang en een conus. Het apparaat wordt middels een gelijkmatige druk op beide handgrepen loodrecht in de grond gedrukt. De weerstand die tijdens de meting door de conus wordt ondervonden, kan op de manometer worden afgelezen. De indringingsweerstand (kN/cm²) van de grond is nu af te lezen.

 

hth11Met behulp van een hydraulische grondboor (die aan de graafmachine wordt bevestigd) worden gaten voorgeboord waar de palen in komen te staan. Dit voorkomt dat de palen zijwaarts gaan verschuiven en niet op de juiste maten komen te staan, waardoor de MSR (middenspanningsruimte) niet op de juiste plaats zou komen te staan.

 

hth10De trilpalen worden door middel van een ketting aan de graafmachine in het voorgeboorde gat getild. De palen worden waterpas gesteld door de medewerker met behulp van een waterpas, alvorens met het intrillen van de palen wordt begonnen.

 

hth12De trilpalen worden met een trilblok (Hydraram Imi), die aan de graafmachine wordt bevestigd, tot de juiste diepte in de grond getrild.
De palen worden daarna op maat gezaagd of zijn al van tevoren op de juiste lengte gemaakt.

 

hth13De trilpalen worden met behulp van een laser op exacte hoogte getrild. Nadat alle palen op deze wijze gesteld zijn, kan de MSR worden geplaatst.
Nadat de MSR is geplaatst, is het eventueel mogelijk dat deze wordt aangevuld met de opgeslagen uitkomende grond. Het is ook mogelijk dat deze aanvulling op een later tijdstip plaatsvindt.

 

hth14De lengte van de standaard palen is maximaal 3 meter met een diameter van circa 15 tot 18 cm. Door koppelstukken kunnen de palen evt. oneindig verlengd worden tot de juiste sondatiediepte. Genoemde koppelstukken worden op dusdanige wijze vervaardigd, dat de verlengde paal tevens waterpas wordt ingetrild.

hth15De bouwput is nu gereed om de MSR te kunnen plaatsen.
Met deze methode is het mogelijk om op alle locaties waar grote heimachines (vanwege hun grootte of door de trillingen) niet inzetbaar zijn, toch op de juiste wijze te kunnen funderen.